Kleurrijk Maatwerk

Leerlingondersteuning

De leerlingondersteuning op 't Palet is breed en divers.

PBS, Kanjertraining, Rots en Water, Speciale ondersteuning.