Kleurrijk Maatwerk

Bestuur

Stichting Trigoon

 

SBO 't Palet valt onder het bestuur van Stichting Trigoon

www.trigoon.wf


Onderwijsbestuursnummer: 42635.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 56888201.

Voor al het personeel van SBO 't Palet, inclusief de directie, wordt de CAO PO gevolgd.
De raad van toezicht is onbezoldigd.

Adres bestuur en raad van toezicht:
Postbus 353
1620 AJ HOORN
Tel.: 0229 - 548575
info@trigoon.wf

College van Bestuur:
Voorzitter: Dhr. J. van Berkum
Lid : Dhr. J. Borsboom

Raad van Toezicht:
Voorzitter: dhr. H. Lenting
Lid: dhr. H. Vermeulen
Lid: dhr. R. Rook
Lid: mw. L. Franken
Lid: dhr. M. Kobus