Kleurrijk Maatwerk

Nieuwkomersklas

Informatie voor ouders en professionals

SBO 't Palet heeft twee klassen van de regionale nieuwkomersvoorziening West-Friesland. Dit zijn de Papegaaien en de Zebra's. De leerlingen van deze groepen zijn nieuw in Nederland en leren hier de basis van de Nederlandse taal en cultuur. Na 40 weken stromen zij door naar een reguliere school. Door intensieve taallessen kunnen deze leerlingen beter profiteren van het Nederlandse onderwijs.  Stichting Trigoon is penvoerder en kassier voor deze regionale voorziening, die in totaal zes klassen omvat.

 

Informatie voor ouders en professionals:

www.nieuwkomers-westfriesland.nl