Kleurrijk Maatwerk

Ouderraad

De ouderraad van ’t Palet

De ouderraad van ’t Palet stelt zich ten doel:

- te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren d.m.v. de diverse ouderavonden en evenementen.

- te bevorderen dat de ouders ondersteuning bieden bij evenementen, spreekavonden (gastvrouw/gastheer), de schoolbibliotheek, sportdagen, excursies en aankleding van de school (Sint en kerst).

Jaarlijks wordt een thema-avond georganiseerd met de ouderraad en de leerkrachten. Op deze avond komen het jaarverslag van de ouderraad aan de orde en staan een of meer schoolvakken centraal. Ouders krijgen zelf les en ervaren zo waarom en hoe wij rekenen, lezen, Rots&Water of Kanjertraining aanbieden. Nieuwe leden of nieuwe kandidaten van de ouderraad worden dan ook voorgesteld.

In principe zijn de leden van de ouderraad vertegenwoordigers vanuit de groep hulpouders die zich inzetten voor een specifiek onderdeel van de ouderhulp. Twee teamleden vormen de schakel tussen de ouderraad en de rest van het team.

In de ouderraad hebben de volgende leden zitting:

 

Naam Functie
Petra Bronchel Voorzitter
Karin Mussen Lid/ouder
Laura Kuin Lid/ouder
Maaike Donker Lid/ouder
Ellen Meijer Lid/ouder
Karin Bosman Lid/leerkracht Princenhof
Sandra Groot Lid/leerkracht Verl. Raadhuislaan

 

De ouderraad is telefonisch bereikbaar via de school: 0228-523982, waarbij u kunt vragen naar een van de teamleden/ouderraadsleden. En per mail: ouderraad@sbopalet.nl.