Kleurrijk Maatwerk

Schooldocumenten

Download hier!

Beste ouders / verzorgers en belangstellenden,

Op deze pagina vindt u een aantal documenten waarin u veel informatie kunt vinden over de gang van zaken op onze school. De documenten zijn met grote zorg samengesteld.

Als eerste een samenvatting van ons schoolplan:

 

 

Download de volgende bestanden:


Schoolgids 2022-2023

Ondersteuningsprofiel 2022
Folder sociale veiligheid 
Inspectierapport
Schoolplan 2020-2024
Veiligheidsplan2021-2022

Sponsoringbeleid 2020

Klachtenregeling Stichting Trigoon