Kleurrijk Maatwerk

Schooltijden

Per schoollocatie

  Princenhof Verlengde Raadhuislaan Centrum voor daghulp
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08.40 - 13.55
08.40 - 13.55
08.40 - 13.55
08.40 - 13.55
08.40 - 13.55
08.40 - 14.00
08.40 - 14.00
08.40 - 14.00
08.40 - 14.00
08.40 - 14.00
08.45 – 14.00
08.45 – 14.00
08.45 - 14.00
08.45 – 14.00
08.45 – 14.00
Speelpauze
Lunchpauze
10.30 – 10.50
12.30 - 13.00
10.30 -10.50
12.30 -13.00
10.00 - 10.30
12.00 - 12.30


SBO 't Palet hanteert een continurooster.
Dat wil zeggen dat de lunchpauze grotendeels ook als lestijd wordt gezien (20 minuten lestijd + 10 minuten onderwijstijd).

De kinderen eten tussen de middag onder toezicht van de leerkracht in hun eigen klas. Buitenspelen gebeurt gezamenlijk in de speelpauze en de tweede keer per groep op verschillende tijden. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen spelen. Zowel een kwartier voor schooltijd als tijdens de pauzes is er op het schoolplein toezicht door leerkrachten. De leerlingen worden begeleid naar de busjes door de leerkrachten.

Het verschil in eindtijd tussen de locaties heeft te maken met het busvervoer.